Zoals op onze website al staat vinden wij het essentieel om de afval stromen te minimaliseren en ook om de afvalproducten strikt te scheiden. Ook fruit of voedsel weggooien vinden we moreel gezien, onjuist en vooral zonde!

Hieronder is te lezen wat we al doen om verspilling tegen te gaan en om ons bescheiden steentje bij te dragen aan een beter milieu, natuur en maatschappij.

Onze klanten hebben keuze uit verschillende boxen met inhoud. Dit wordt dus precies afgestemd op de wensen van elke klant! We kopen alleen datgene in wat ook verkocht en besteld is. Uiteraard hanteren we wel een zekere veiligheidsvoorraad.

Bij voorkeur kopen we fruit producten in die verpakt zijn in kunststof kratten waar statiegeld op zit. Deze worden na verloop van tijd weer ingeleverd waar ze ingekocht zijn. Ze worden schoongemaakt en daarna weer in gebruik genomen.

Mocht er onverhoopt fruit overblijven, dan hebben we hier verschillende andere bestemmingen voor:

  • Uiteraard eten we zelf veel fruit,
  • Familie, vrienden en buren lusten het gelukkig ook,
  • Grotere aantallen gaan naar de Voedselbank Lemsterland.

Werkfruitbox streeft ernaar om zo weinig mogelijk papier en/of plastic te gebruiken. Ondanks dat dit misschien mooier oogt en een luxere uitstraling heeft, kiezen wij er bewust voor om GEEN overbodig plastic of papier in de boxen te plaatsen. Bij voorkeur worden offertes en facturaties per e-mail verstuurd en niet traditioneel op papier.

Afvalproducten worden strikt gescheiden en afgevoerd. Papier / karton, plastic, glas en fruit afval.

Op deze manier proberen we ons MVO en het zero-waste beleid actief uit te voeren en onze bijdrage te leveren aan een schonere en duurzame wereld!